Projekt: Fælles Sankt Hans fest på Nørremarken 2010

Projektkoordinator: Sahila Arikan

Bevilliget beløb: 15.000 kr.

 

Frivilliggruppen på Nørremarken står bag arrangementet, som har til formål at samle forskellige kulturer til en dansk tradition med social hygge og fælles aktiviteter så som sang, bål og snobrødbagning.

 

Sankt Hans festen er den 23. juni 2010.

 

Kontaktperson for aktiviteten:

Saliha Arikan, saliha@finlandsparken.dk

 

 

 

Projekt: Fælles Sankt Hans fest på Nørremarken 2011

Projektkoordinator: Gert Jacobsen

Bevilliget beløb: 14.950 kr.

 

De tre boligselskaber på Nørremarken ønsker at gentage sidste års succes med et stort fælles arrangement med bål og underholdning for beboerne, med det formål at styrke samværet og fællesskabet på tværs af de 3 boligforeninger. Efter sidste års arrangement ytrede mange lyst til at engagere sig frivilligt i at arrangere endnu en Sankt Hans Aften.

 

Sankt Hans festen bliver afholdt torsdag den 23. juni 2011

 

Kontaktperson: Gert Jacobsen, gert@aab-net.dk

 

 

 

Projekt: Fælles Sankt Hans fest på Nørremarken 2012

Projektkoordinator: Gert Jacobsen

Bevilliget beløb: 14.000 kr.

 

De tre boligforeninger på Nørremarken er gået sammen om et fælles arrangement med bål og underholdning for beboerne. 

Formålet er at styrke samværet og fællesskabet på tværs af de tre afdelinger, samt skabe grundlag for et fremtidigt samarbejde mellem afdelingerne, hvor fælles arrangementer bliver en del af livet på Nørremarken.

 

Sankt Hans festen bliver afholdt den 23. juni 2012 kl. 13 til 21.

 

Kontaktperson: Gert Jacobsen, gert@aab-net.dk

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle