Projekt: Mangfoldighed i Løget 

Projektkoordinator: Jørn Blander Nielsen

Bevilliget beløb: 40.000 kr. 

 

Beboerkontoret i Løget vil i et unikt og nyskabende samarbejde med Vejle Stadsarkiv skabe en udstilling, hvor 12 beboere (enkeltpersoner, par eller familier), der har en anden etnisk baggrund end dansk, portrætteres med tekster, billeder og lyd.

 

Målet er at skabe en levende og indlevende udstilling, der giver publikum en oplevelse af indvandrernes udfordringer. Udstillingen vil, gennem de portrætterede personer, give indsigt i de sidste 30 års indvandring som fænomen og hvilken betydning den har haft for Løget, Vejle og Danmark.

 

Beskrivelsen af de portrætterede i udstillingen deles op i tre fokusområder: 

     - Livet i oprindelseslandet og årsagen til at flytte eller flygte? Hvad gør det ved et menneske at forlade
       sit hjemland, og bosætte sig i et andet?
     - Hvorfor kom den portrætterede netop til Danmark, og hvordan det var at komme til Danmark?
     - Livet her og nu, samt håb og forventninger til fremtiden i forhold til kulturelle forskelle og ligheder
 
Udstillingen får premiere i Løget, og senere på Stadsarkivet, og herfra vandre så langt ud i Danmark, som geografien, efterspørgslen og økonomi giver mulighed for.
 
Stadsarkivet vil benytte kontakten med beboerne i Løget, og forarbejdet til udstillingen, til at indsamle dokumentation om vejlensiske borgere med en anden etnisk baggrund end dansk. Denne befolkningsgruppe er normalt voldsomt underrepræsenterede i museer og arkivers samlinger. Derfor er det væsentligt at foretage en indsamling af disse værdifulde arkivalier for fremtidens forskning. Efter afsluttet udstillingsperiode vil udstillingen indgå i Stadsarkivets samling over beboere i Vejle gennem tiderne.

 

Udstillingen er klar til åbning i juni 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle