Stor undersøgelse om "Idræt i udsatte boligområder"

 

Undersøgelsen belyser, hvad der fremmer og hæmmer idrætsdeltagelsen i udsatte boligområder – herunder hvordan idrætsfaciliteterne påvirker idrætsdeltagelsen. Desuden fremsættes forslag til, hvad der kan fremme idrætsdeltagelsen i udsatte boligområder.

 

Undersøgelsen er igangsat af Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet på baggrund af Breddeidrætsudvalgets rapport fra 2009 med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, Landsbyggefonden og Bikubenfonden.

 

Den er gennemført i 2011 af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet og rådgivningsfirmaet ’Metopos – en del af Bascon’.

 

Læs: Idræt i udsatte boligområder - Konklusioner og forslag 

 

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle