EVENTYRLIGE SPROGLABORATORIUM 

 

Projektansvarlig: Lone Knakkergaard

Projektperiode: 1/1/2012 til 31/12/2012

Bevilliget beløb: 25.000 kr. 

 

Projektet er et samarbejde mellem Vejle Bibliotek og Sundhedsafdelingen.

 

Formål er at en bibliotekar og en sundhedsplejerske går sammen om at uddanne frivillige til at kunne motivere og oplære forældre til at læse, synge og lege med deres børn for at styrke sprog og indlæring.

 

Målgruppen er forældre og deres førskolebørn på Nørremarken og Søndermarken. Målet er at give forældrene inspiration og metoder til stimulering af deres børn.

 

Projektet formidles til områderne via markedsdage. I samarbejde med CVU-Lillebælt laves en ”Kogebog”der gives opskrifter på, hvordan projektet afvikles, så projektet kan laves over hele landet.

 

Se projektets hjemmeside

 

Markedsdag om leg og sprog

 

 

 

 

 

 

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle