Forskning 

 

Der udgives løbende forskningsrapporter omhandlende de almene boliger. Her er samlet et udvalg.

 

Procesevaluering af de boligsociale indsatser - SFI 2012

 

Energirenovering med dialog som redskab - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle