Go' energi kursus

 

 Projektansvarlig: Grønt Forum

Projektperiode: 27/10-2012

Bevilliget beløb: 15.000kr  

  

 

Go’ Energi i boligselskaberne - et kursus i bæredygtighed og kommunikation
 
Kurset henvender sig til beboere i boligselskaber, som har en særlig interesse i at fremme bæredygtig adfærd i deres boligselskab inden for områderne el, vand,varme,affaldssortering og etablering af nyttehaver.
 
Kurset er en kombination af inspirerende oplæg fra underviserne kombineret med lavpraktiske holdøvelser og fælles debat.
 
Formålet med kurset er at give kursisterne de nødvendige redskaber til at fremme interessen for Go’ Energi i boligselskaberne.
 
Kursisterne får inspiration til, hvordan de opnår besparelser inden for el, vand og varme, hvordan de kan etablere udearealer i boligforeningen samt viden om de mange fordele, der er forbundet med affaldssortering. Kursisterne lærer også, via præsentationsteknikker og lavpraktiske kommunikationsøvelser, at videreformidle deres budskab til relevante interessenter. Derudover lærer lærere kursisterne, hvordan de skaber, bruger og vedligeholder et netværk.                                                                                            

 

 

 Læs powerpoint præsentation fra kurset.

Kirketorvet 22, 7100 Vejle