Projektansvarlig: AAB

Projektperiode: 23 - 30/11 og 1/12 2012

Bevilliget beløb:

 

Skrivekurset blev afholdt den 23.november, samt 30.november for hold 1 og 1. december for hold 2.  Deltagerne på kurse var beboerdemokrater fra forskellige afdelinger og ansatte fra AAB's administration- I alt har 22 personer deltaget i kurset

Skrivekursus for ansattte og beboeredemokrater i AAB

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurset har dels foregået som foredrag, gruppearbejde og diskussion i plenum.
Deltagerne har tilegnet sig evner til, og erfaring i at analysere en situation, et billede eller et minde og derudfra trække de interessante detaljer, for herefter at sammensætte disse til en skrevet tekst.
 
Underviser på kurset Annette Skov
 
 
 
 

Herudover har deltagerne fået værktøjer til at starte på en skriveproces, samt at genoptage skrivningen af en tekst.
Det er tanken, at de færdigheder som deltagerne har tillagt sig under kurset, skal bruges til f.eks. skrivning af tekster til beboerblade, læserbreve, referater, breve til beboere og samarbejdspartnere samt nyheder til hjemmesider.
 
Efterfølgende er en af deltagerne i skrivekurset blevet valgt som medlem af AAB’s Redaktionsudvalg.

 

 

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle