Sundhedscafe i nærområdet - et pilotprojekt
 

Projektansvarlig: Uffe Nymark Breum, afdelingsleder Sundhedsafdelingen Vejle Kommune

Projektperiode: august 2012 - december 2012

Bevilliget beløb: 25.000 kr.

 

Med inspiration fra Århus Kommunes succesfulde sundhedscafeer vil Sundhedscafe i nærområdet finde en Vejle Model for tilbuddet.
  
Arbejdet skal ske i nært samarbejde med de lokale boligforeninger, foreningsliv og andre relevante interessenter i lokalområdet og kan virke som fastholdelse og rekruttering til relevante aktiviteter for den enkelte.
 
Samtidigt er det tænkt som en forløber for fremtidige indsatser i lokalområdet i forbindelse med Helhedsplanen for Nørremarken 2013-2017.
 
Formålet er at etablere et åbent og anonymt sundhedstilbud med fokus på at fremme sundheden og forebygge sygdom.

 

Evaluering

Kirketorvet 22, 7100 Vejle