LØGET BY 

 

Løget ligger midt i Søndermarken, som er en typisk forstad der er opdelt i mindre enklaver med boliger, virksomheder, butikker, offentlige institutioner og idrætsanlæg og et bydelscenter. Området ligger i den sydlige udkant af Vejle, cirka 4 km fra centrum.
Boligerne hører under AAB Vejle, og er inddelt i to afdelinger, afd. 41 og afd. 42. Der er 989 boliger fordelt på tæt-lav bebyggelse og etagebyggeri. Der bor ca. 1800 i Løget.
Området ligger midt i en meget smuk natur på en høj bakkekam mellem ådale øst og vest for Løget.
 
Medarbejdere

Henrik Øllegaard Thomsen

Tlf: 21 46 12 53

Mail: projektkontoret@projektkontoret.dk

Jette Bjerre            

Tlf: 20 25 02 17

Mail: jeb@aabvejle.dk

 
Helhedsplanen 2013 - 2016

 

Målopfyldelse

 

Målopfyldelse 2015

 

 

Løget By Nyt

 

Juni 2014

  

Kirketorvet 22, 7100 Vejle