Notater og referater fra møder i arbejdsgruppen - boligsocial områdeindsats efter 2016

 

Notater fra møde den 20. januar 2015
Notater fra møde den 28. april 2015

Kirketorvet 22, 7100 Vejle