BOLIGPOLITISK STYREGRUPPE

 

Den boligpolitisk styregruppe (BPS) skal udvikle samarbejdet mellem boligorganisationerne og Vejle Kommune.
 
Styregruppen er et samarbejdsorgan, der blandt andet skal rådgive Vejle Byråd og boligorganisationer om boligpolitiske forhold inden for det almene boligområde med udgangspunkt i en udvikling og integration af de almene boligområder set i forhold til den samlede boligudvikling. Derudover skal gruppen bidrage med oplæg til initiativer og tiltag, der kan være med til at skabe en stærk udvikling inden for hele det boligpolitiske og boligsociale felt.
Borgmesteren er formand for den Boligpolitiske Styregruppe. Desuden sidder to medlemmer fra byrådet samt formændene for boligorganisationernes hovedbestyrelser.
Den kommunale repræsentation skal afspejle de relevante områder for den boligpolitiske og den boligsociale indsats i kommunen. Vejle Byråd udpeger formanden for Boligpolitisk Styregruppe.
Fællessekretariatet betjener styregruppen i samarbejde med Forum for Koordination og Udvikling.
Medlemmer
Formand
Jens Ejner Christensen
Borgmester og medlem af Vejle Byråd
Tlf. 75 81 10 10
 
Næstformand
Hans Helge Andersen
Formand for Hovedbestyrelsen AAB
Tlf. 75 83 43 37
 
Søren Peschardt
Viceborgmester og medlem af Vejle Byråd
Tlf: 75 55 39 53
 
Peter Hummelmose
Medlem af Vejle Byråd
Tlf. 75 86 25 00
 
Karin Mortensen
Formand for Hovedbestyrelsen Østerbo
E-mail: km@osterbo.dk
Tlf. 75 83 73 29
 
Tage Majgaard
Repræsentant for Domea
Tlf. 75 88 19 99
 
 
Benny Haugsted
Formand for organisationsbestyrelsen, Lejerbo Vejle
Tlf. 75 83 41 87
 
 
 
Forretningsførere og embedsmænd deltager efter behov
 

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle bemel@vejle.dk