Hvorfor BolivVejle?

 

Da Vejle Kommune er landets 6. største kommune, er det nødvendigt med et særligt fokus på samarbejdet mellem boligorganisationerne og kommunen, da den geografisk og organisatorisk er så stor, at information og vidensdeling kræver særlig tilrettelæggelse. Derfor skabte man BolivVejle til at koordinere og administrer dette samarbejde på tværs-

 

I fællesskab har parterne søgt Landsbyggefonden om midler til etableringen af BolivVejle og har fået bevilliget penge til en 4 årig periode. I denne 4-årige periode er det BolivVejle, der er omdrejningspunktet og det fælles afsæt for nye indsatser og projektet samt indsamling af viden og erfaringer på 4 forskellige indsatsområder: Boligjuridisk, Boligteknisk, Bolig social og Bolig ad hoc.

 

Visionen med BolivVejle er, at man ved at nytænke samarbejdet mellem boligselskaberne og Vejle Kommune kan forbedre den boligpolitiske og boligsociale indsats.

 

Et samarbejde, hvor Vejle Kommune tager aktiv del i udviklingen af den almene sektor, og hvor udviklingen altså tænkes ind i den samlede boligsociale og boligpolitiske situation.

 

Formålet er derfor at skabe grundlag for et samarbejde, der både sikre løbende opsamling af viden og erfaringer, men også giver plads til nytænkning og udvikling i hele det almene boligområde i Vejle Kommune.

Det overordnede mål er at skabe en hel kommune i balance, hvilket betyder, at boligorganisationernes rolle i højere grad vil ændres fra at være konkurrerende på det almene boligmarked til at fungere som et samarbejde, hvor de arbejder på tværs af hinanden og i fællesskab med Vejle Kommune.

 

 

 

 

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle