Byudvalget 

Forud for BolivVejle og kommunesammenlægningen har der siden 1996 været et samarbejde mellem Vejle Kommune og boligorganisationerne kendt som Byudvalget. I starten med fokus på de boligsociale indsatser i AAB´s afdelinger i Løget og Finlandsparken. Fra 1. januar 2004 kom de øvrige almene boligorganisationer i Vejle Kommune med, Østerbo, Lejerbo, BSB og Ungbo.

 

Hensigten var et tættere samarbejde om alle de almene boligområder i Vejle Kommmune. Alle seks parter gav økonomisk støtte og ressourcer til at gøre byens boligområder endnu bedre end i dag.

 

I Byudvalget samarbejdede byrådspolitikere, boligorganisationernes bestyrelser, beboere, skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen, frivillige organisationer og mange andre.

 

På grund af kommunesammenlægning og en ny kommunal struktur og ny kommune størrelse, blev det nødvendigt med en ny form for koordinering af de fælles indsatser i hele Vejle Kommune. BolivVejle som nu er det koordinerende organ arbejder både med de boligpolitiske og boligsociale områder. 

 

Byen i Balance

Byen i Balance var et forsøgsprojekt, finansieret af Vejle Kommune & Velfærdsministeriet i en projektperiode fra 2005 - 2010.

 

Formålet med Byen i Balance var at afprøve og udvikle nye metoder og samarbejdsformer, der kunne styrke og udbygge en koordineret indsats i Nørremarken og dermed være med til at udvikle bydelen.

 

Projektet vandt en innovationspris fra Kommunernes Landsforening, og i 2009 for bedste byfornyelsesprogram, som har skabt banebrydende nytænkning på området. 

 

Fremtiden med BolivVejle 

BolivVejle afløser Byudvalget og skal videreformidle de bedste erfaringer fra de boligsociale indsatser til det videre samarbejde. I 2007 indledte boligorganisationerne og Vejle Kommune således et nyt samarbejde med henblik på at nytænke og styrke den boligsociale og – politiske indsats. Samarbejdet mundede ud i en ansøgning om en samlet indsats (BolivVejle) og i marts 2009 gav Landsbyggefonden tilsagn om støtte til projektet på i alt 8.085.000 kr. under forudsætning af en medfinansiering på 4.278.750 kr fra de øvrige samarbejdspartnere.
 
Samarbejdspartnerne i BolivVejle er: Domea, Lejerbo, Østerbo, AAB, og Vejle Kommune.
 

Helhedsplan for BolivVejle 2009 - 2012 

 

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle