Ny styringsreform får stor betydning for samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer
 
 
Styringsreformen af den almene boligsektor får stor betydning for kommunernes arbejde med den almene boligsektor, der i højere grad skal bygge på samarbejde med og rammestyring af sektoren. Omdrejningspunktet for dette samarbejde vil være en styringsdialog mellem kommunen og boligorganisationerne.
 
 
Styringsreformen styrker samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer, da reformen bringer vigtige værktøjer med sig, som bl.a. det årlige dialogmøde mellem kommunen og boligorganisationen. Her er parterne ligestillede og skal i fællesskab finde kort- og langsigtede løsninger for de almene boligområder i kommunen. De aftaler kommunen og boligorganisationerne indgår kan have forskelligt indhold afhængig af situationen i boligområdet og den enkelte boligorganisation. Aftalerne kan eksempelvis omhandle planer for vedligeholdelse, sideaktiviteter, udlejning, socialindsats, administration m.v.
 
 
Et af de nye elementer i reformen er dokumentationspakken. Boligorganisationerne skal årligt aflevere en såkaldt dokumentationspakke forud for dialogmødet. Dokumentationen skal som faste elementer indeholde årsrapport, regnskab og beretning, budget– og langtidsbudget, evaluering af projekter og delmål. Derudover skal der også indgå en vurdering af, hvilke tiltag der er nødvendige i den enkelte boligafdeling. BolivVejle udarbejder en fælles skabelon til udarbejdelse af dokumentationspakken, så de indsamlede oplysninger bliver målbare og ensrettet i deres udregningsform og dokumentation.
 
Med BolivVejle, er både kommune og boligorgnisationer på forkant med den nye styringsreform og klar til at sikre ensretning og fælles dokumentation, som den nye reform ligger op til.
 
Der er en lang række nye regler som er ændret i forbindelse med styringsreformen. Det gælder regler omkring organisering, udlejning, sideaktiviteter, råderet, beboerdemokrati og det kommunale tilsyn.
 
Eksempelvis kan den enkelte boligorganisation selv bestemme, om den øverste myndighed skal være et repræsentantskab eller en generalforsamling, alle fastboende over 18 år kan deltage og have stemmeret på afdelingsmøderne og afdelingerne får selv mulighed for at vælge vedligeholdelsesordning m.v.
 
Råderet beløbet hæves med 50.000 kr. til 150.000 kr. og der åbnes mulighed for at indgå aftale om nedskrivning af arbejder og tilbagebetaling af lån ved kollektiv råderet over 30 år.
 
På det boligsociale område er det nu blevet muligt at etablere sociale aktiviteter for andre end beboere i boligafdelings fælles lokaler og mht. udlejning kan der i belastede afdelinger annonceres ledige lejemål udenom ventelisten og der bliver nu mulighed for at aftale fleksibel udlejning for 100% af boligerne i en boligafdeling mod 90% tidligere.
 
Ovennævnte er blot nogle eksempler på de mange regelændringer, som er indeholdt i styringsreformen. For at læse hele styringsreformsteksten - klik på billedet.
 
 
Kirketorvet 22, 7100 Vejle