Kaffehuset i Nørremarken

 

Tanken omkring Kaffehuset:

 

Kaffehuset er et projektforslag udarbejdet af Nørremarksskolen med henblik på at etablere et forsamlingshus, der kan binde Nørremarken sammen.

 

Kaffehuset er tænkt som et fælleshus for alle borgere.

 

Planen er at placere Kaffehuset på Nørremarken i tilknytning til Nørremarksskolen med facade ud mod Moldevej/Nørremarkscenteret.

 

I det udarbejdede projektforslag, består Kaffehuset af tre dele:

  • En science del
  • En kulturhus del
  • En sundhedshus del

Kaffehuset skal være et bæredygtigt byggeri opført af materialer, der har optimal miljøeffekt. Science er det mulige mødested for alle kulturer, hvor det internationale sciencesprog er fælles for alle.

Sciencedelen af Kaffehuset skal fungere som et laboratorium for eksperimenter, hvor elever, lærere, forældre, erhverv og andre kan udføre forsøg i fuldskala, der kan pege frem mod en bæredygtig fremtid for alle.

 

Nørremarken skal have etableret sammenhængskraft af hensyn til fællesskab og integration. Der skal være aftenskole og forsamlingshusaktiviteter. Nørremarksskolens lokaler skal inddrages som en del af kulturhusfunktionerne. Nørremarkens kulturelle udvikling skal styrkes med projektmedarbejdere, der kan understøtte borgernes gode idéer i form af projektbeskrivelse, fundraising, vejledning og hvad borgernes idéer frembringer.

 

Der skal laves attraktive sundhedsprojekter på Nørremarken, som betyder, at borgerne har lyst til at være med. Disse projekter skal være så spektakulære, at de bedste sundhedsarbejdere får lyst til at arbejde på Nørremarken. Nørremarkens sundhedsprofil skal være eksemplarisk for resten af Danmark.

 

 

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle