Nabostøj - hvad kan du gøre?

 

Forestil dig en ophidset person, der banker sin kost i loftet, og raser mod en larmende overbo. Mange kan se det for sig, men for nogle er det virkelighed, at støj fra naboen er et problem. Særligt i ældre ejendomme, hvor etageadskillelserne ikke dæmper lyden særlig meget.

 

Bygningsejerne har flere muligheder for at afhjælpe støjproblemerne, men beboerne kan også via ændret adfærd gøre meget.

 

Opslag til opgangen og til fordeling blandt beboere kan bestilles hos GI Bedre Boliger, www.gi.dk

 

Klik ind på www.ejendomsviden.dk/nabostøj for mere information.

 

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle